Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Skupina VIII
slídiči a retrívři

Práce přinašečů - retrívrů se poněkud liší od práce jiných loveckých psů. Retrívr doprovází střelce, sleduje střelenou zvěř a na povel ji přináší. Postřelenou zvěř pak stopuje, chytí a přinese střelci. Jak už bylo řečeno, jeho práce navazuje na práci anglických ohařů. Z nepřehledného, hustě zarostlého terénu pak zvěř vyhánějí slídiči - španělé. Ve zvlášť obtížném bažinatém terénu, ve vodě nebo v rákosí se jako vynikající slídiči uplatňují vodní psi. Jsou to plemena, která chovají pouze lovci. Většina z plemen této skupiny jsou však výborní společníci, takže jejich použití je velmi široké.

Americký kokršpaněl (American Cocker, 167, Spojené státy americké)
Americký vodní španěl (American Water Spaniel, 301, Spojené státy americké)
Anglický kokršpaněl (English Cocker Spaniel, 5, Velká Británie)
Anglický špringršpaněl (English Springr spaniel, 125, Velká Británie)
Barbet (105, Francie)
Clumber španěl (Clumber spaniel, 109, Velká Británie)
Curly coated retrívr (Curlycoated Spaniel, 110, Velká Británie)
Field španěl (Field spaniel, 123, Velká Británie)
Flat coated retrívr (Flat–coated Retriever, 121, Velká Británie)
Chesapeake bay retrívr (Chesapeake Bay Retriever, 263, Spojené státy americké)
Irský vodní španěl (Irish Waters paniel, 124, Irsko)
Kooikerhondje (314, Holandsko)
Labradorský retrívr (Labrador Retriever, 122, Velká Británie)
Německý křepelák (Deutscher Wachtelhund, 104, Německo)
Nova Scotia duck tolling Retrieer (312, Kanada)
Portugalský vodní pes (Cao de agua, 37, Portugalsko)
Sussex španěl (Sussex Spaniel, 127, Velká Británie)
Španělský vodní pes (Perro de aqua Espaňol, 336, Španělsko)
Velššpringršpaněl (Welsh Springer Spaniel, 126, Velká Británie)
Wetterhoun (221, Holandsko)
Zlatý retrívr (Golden Retriever, 111, Velká Británie)

Je-li do naší země dovezeno nové, dosud neznámé plemeno, je podle dohody zařazeno do patřičné skupiny s přihlédnutím, k jakému záměru bylo v zemi původu vyšlechtěno. Dovezení jedinci jsou zapsaní do plemenné knihy s výhradou, že teprve další roky rozhodnou o jejich osudu, ať jde o plemeno u nás již známé či úplně nové.

  Bookmark and Share