NEW

PROGENY ShowChampion14   WorkChampion4  

CACIB9 

  RCACIB15   CAC81   RCAC77   CAJC14   CACIT1   RCACIT5  
ShowWinner16 WorkWinner10                                                                                                                                   BOB11   BOS4   JBOB4   CACT18   RCACT7  
  Universal Dog6   WorkCertificate70  
  GR83   LR24   LitterGR13   LitterLR4  
  InterChampion 3  
 

since 1998

   
                                                                                                                         
                                                                                                                           
                                                                                                                                  
                             
                                                                                           
 
 
 
   
 
  Bookmark and Share   Website desing © / Miskova - Artemis Gold  
Dnes je:
/ Today is:
Je země mrtvých a je země těch, co žijí, a mezi nimi LÁSKA, a to je duhový most, který všechno přetrvá a všemu dává smysl ...
Dindulíno naše, moc ti za všechno děkujeme … ten kdo žije v srdcích, ten přece neumírá ... naučila si nás hodně, ale čas zastavit neumíme ...
There is a land of the dead and and the land of those who live, and between them is LOVE, and it is a rainbow bridge, that will survive everything and makes sense to everything.
 Our beloved Dindulina, thank you so so much for everything …. The one who lives in our hearts, that did not die … You had teached us a lot, but we can not stop time …