Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Pár otázek kolem krytí ...
Pár odpovědí ohledně reprodukce psů ...
Jelikož je velká pravda, že ohledně tématu, dogmatu a předsudků chovu a především reprodukce psů je napsáno opravdu tak málo … s některými souhlasíme, ale s některými ne … vznikly tyto řádky ...

Musíme si především všichni uvědomit, že i když jde o téma nanejvýš intimní, nesmírně pro život významný, citlivý a přesto zhusta lidmi !!! prováděný na zvířatech  … proces reprodukce je naprosto přirozenou a nedílnou součástí všeho tvorstva na Zemi !!!  … a stejně i tak psů, tedy i retrieverů !!!

Proč tedy zrovna oni by neměli mít právo na plnohodnotný prožitek stvoření nového života ?
Jsme zastánci kontrolovaného připouštění, ale do jaké míry ?! ... a záleží, jak si kdo pojem "asistovaného" nebo "kontrolovaného" krytí vyloží … určitě bychom nenechali  pár při krytí bez dozoru ... jak víme papír nebo web toho snese mnoho a většinou pod vlivem emocí se píše jednostranně a každý si z článku vybere, co je v daný moment pro něj to nejvhodnější … a opravdu záleží, jak kdo k dané věci přistupuje a vždycky jsou na akt dva !!!  s jejich páníčky a je na jejich dohodě, kam až jsou schopni zajít …
… dovolili jsme si „pověsit“ na náš web článek od paní Vladimíry Tiché, pro nás je velice pochopitelný, určitě je přínosem pro získání dalších zkušeností, protože vlastní zkušenost je velikým bohatstvím, protože teprve ona zhodnocuje naše vědomosti, vědomosti můžeme druhému dát, ale zkušenost musí si každý vykoupit vlastním potem, vlastními mozoly, jenom zkušenostmi přicházíme k vlastnímu názoru na věci a záleží na každém, co si z tohoto článku kdo vybere…
… ale na druhou stranu, my se nesnažíme chránit ty naše „nádhery“ jako skleníkové kytky a dáváme jim právo na “lásku”, ačkoliv je jen ta “psí” !!! ... a nezaměňujeme pojmy s dojmy o pomoci-asistence-kontrole při krytí z obav poranění psa fenou nebo naopak, či psychické újmy psa nebo feny  …  pro nás vždy bude pes a fena, kterým se vede akt bez asistenční pomoci, předností, protože negativní dopad životních podmínek a vliv domestikace, kde zvířata ztrácejí  přirozenou schopnost svolnosti k páření, už tak napáchaly dost škod, tak nechceme být další  příčinou  reprodukčních potíží, nicméně, že jsme přesvědčeni, že i tato vlastnost - schopnost k páření se dědí … proto jim dáváme prostor, klid a čas a chápeme, že pes ani fena není stroj, kdy bude pes na povel svého pána „skákat“ a fena na povel svého pána „držet“ … a dodržujeme hlavně chovatelské řády,  jak řád FCI,  tak řád ČMKÚ a především řád na ochranu zvířat .
S článkem paní Tiché se ztotožňujeme, až na malé nepodstatné výjimky, které pro nás z nemalé praxe s ohledem na plemena retrívrů byly někdy jiné,  a proto ho zde rádi uvádíme pro ty, kteří ho ještě nečetli a záleží na každém, jakou zkušenost nebo vědomost si vybere pro své vědomosti a myslíme si, že je velmi poučný pro ty chovatele, kteří s chovem začínají …
Článek ZDE 

Velmi úžasné a poučné video .... doporučujeme !

Krytí v naší CHS probíhá nenásilnou formou, nechceme spojení za každou cenu,  v současné době máme dva krycí psy, nikdy bychom si netroufali tvrdit, že kryjí spolehlivě. Benny ( Bennyho potomci ) je více "zkušený" a Scooby ( Scoobyho potomci ) je pes, který má také již nemalé zkušenosti s krytím ...
Psům při krytí s fenami dáváme dostatečný volný prostor pro fázi seznamování a hlavně čas, pokud se krytí nevede, v mimořádných případech využíváme jiných prostorů a čas po dohodě s majiteli feny, aby si páry mohly na sebe zvyknout na tzv. "nezávislé půdě" ...
Zároveň  toto  očekáváme od majitelů fenek, kteří se rozhodnou pro krytí  našimi psy a my s krytím souhlasíme, že obětují s námi hlavně čas a jsou ochotní navštívit s fenou psa i opakovaně, aby vše skončilo ku prospěchu obou stran ...
Pro majitelé fenek můžeme zajistit v blízkosti ( cca 700 m ) od nás ubytování nebo jsme schopni po celou dobu říje si fenku po domluvě u nás ponechat ...
V naší CHS nepoužíváme praktiky inseminace a nejsme ani její zastánci a věříme, že k ní nikdy nepřistoupíme, jelikož ctíme přírodu a její zákony ... a zároveň razíme heslo: " co "příroda" sama nechce, to člověče "uměle" nespojuj" ... a na druhou stranu, když opomeneme velmi nízkou úspěšnost  inseminace, si myslíme, že  chovatelská základna retrívrů, jak u nás, tak i v zahraničí, se může pyšnit kvalitními sebevědomými !!! jedinci s překrásnými rodokmeny a zdravím, takže pro nás není důvod jí praktikovat  ...
Krycí chovní psi plemene Golden Retriever v naší CHS:
                   
THEVENET PURE PASSION                     OLIVER WATTERLOO Jr. AG
                   
WATTERLOO MISANTOS                     CHEEK TO CHEEK DON QUIJOTE
  Bookmark and Share
   
Scooby :-)
 8. měsíců :-)
Doo ... 20 měsíců ...zima 2010